Nález zvířete – co dělat?

Bezprizorně pobíhající pes

Okamžitě uvědomte městskou policii, popřípadě místně příslušný obecní či městský úřad.

Bezprizorně se pohybující kočka

Není-li v přímém ohrožení života (pohyb u frekventované silnice, osamocená ještě slepá koťata a podobně) uvědomte místně příslušný obecní či městský úřad, je-li v přímém ohrožení života, kontaktujte místní policii.

V obou případech, pokud neuspějete, kontaktujte nás nebo Vám nejbližší spolky na ochranu zvířat či útulky, poradíme s dalším postupem.

Pokud je to ve Vašich možnostech a neohrozíte tím zdraví své nebo zvířete, zvíře na místě zabezpečte do příjezdu kompetentní osoby
volně žijící zvířata na neobvyklých místech nebo zraněná – kontaktujte místně příslušný obecní nebo městský úřad, záchranné stanice pro volně žijící živočichy ve Vašem okolí nebo policii, často na ně mají kontakty