Nahlášení týrání

Máte-li podezření na týrání zvířete/zvířat je správným postupem kontaktovat místně příslušnou KVS – krajskou veterinární správu, jejich seznam najdete na adrese https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/. Podejte podnět ke kontrole pod svým jménem a přiložte k němu nejlépe co nejvíce důkazního materiálu – fotky, videozáznamy, veterinární zprávy, pokud je máte, … Trvejte v podnětu na odpovědi od KVS s výsledkem řešení kontroly. V podnětu nesmí chybět jméno a příjmení kontrolovaného chovatele, jeho celá nebo přibližná adresa nebo konkrétní místo, kde je zvíře chováno.

!!! Je-li zvíře v akutním přímém ohrožení života, tzn. někdo ho před Vámi bije, topí, jinak ohrožuje na životě, volejte okamžitě policii !!!

Chcete-li z různých důvodů zůstat v anonymitě nebo pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás.