Kdo jsme

Průběžně se měnící uskupení dobrovolníků a aktivistů v boji za práva zvířat především na Karlovarsku pod jednotným názvem SOS zvířata v nouzi KV započalo svoje působení 3. listopadu 2014.

V průběhu let jsme se setkávali s různými úkony a řešením situací, kdy bylo zapotřebí stále častěji jednat statutem právnické osoby, což vedlo k založení oficiálního spolku AICHA – Animal Rescue Volunteers, z.s., pod jehož záštitou nově fungujeme, stále jako nezisková organizace všichni bez nároku na honorář a ze své svobodné vůle, od června roku 2020.

Z původní myšlenky hlavní svodky pro Karlovarský kraj jsme se časem neplánovaně, nicméně úspěšně, posunuli do roviny přímo řešící konkrétní problémy, situace, zvířata v nouzi. Můžete u nás tak teď najít nejen pomoc nebo radu v rovině zvířecích práv, ale přímo i zvířátka k adopci. Inu, zvířátka… Někdy jsou to opravdová zvířata, nejen kočičky a pejsci, ale i miniprasátka, kozlíci, dokonce i koníci.

Nefungujeme jako typická představa útulku nebo azylu, kdy na jednom místě najdete v péči hned několik desítek zvířat. Fungujeme na bázi dočasných péčí. Co to znamená? Znamená to, že je každé zvíře umístěno individuálně u dobrovolníků dle jejich zkušeností a možností. Z našeho pohledu je toto fungování šetrnější především s ohledem na welfare zvířat, kdy je rozhodně efektivnější péče o jedno až například pět zvířat u dobrovolníka/dočaskáře než o padesát zvířat v jedné budově.

Dočasné péče míváme průběžně již napříč celou ČR, máte – li tedy zájem o adopci konkrétního zvířátka v naší péči, je třeba vědět, jak se zvířátko dle inzerce jmenuje a pamatovat si jeho základní znaky – druh, barvu, věk, … V případě kontaktování tak budeme okamžitě vědět, komu jste se rozhodli dát nový domov, novou šanci na lepší život v lásce a péči.

Rozhovor s předsedkyní spolku o naší činnosti si můžete pustit online v Českém Rozhlasu na adrese https://vary.rozhlas.cz/zvireci-pestouni-docasnou-peci-opustenym-zviratum-na-karlovarsku-poskytuje-8723863.

Communication is also possible in English. U can call 00420 722 718 816 or send an email to sos.zviratavnouzi.kv@gmail.com.

Kommunikation ist auch auf Deutsch möglich. Sie können 00420 722 718 816 anrufen oder eine E-Mail an sos.zviratavnouzi.kv@gmail.com senden.

Также возможно общение на русском языке. Вы можете позвонить по телефону 00420 722 718 816 или отправить электронное письмо на sos.zviratavnouzi.kv@gmail.com.